Jak zdobyć uprawnienie tłumacza przysięgłego?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Osoby chcące zostać tłumaczami przysięgłymi muszą uzyskać uprawnienia uprawnienia poświadczające ich umiejętności. Zdobyć je można poprzez zdanie państwowego egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Egzamin składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Jest bardzo trudny, jego zdawalność wynosi około 20%. Egzamin ma na celu sprawdzenie kompetencji zdającego zarówno jeśli chodzi o tłumaczenia ustne, które wymagają szybkiej analizy mówionego tekstu i przerabiania go jednocześnie na język tłumaczenia. Sztuka ta wymaga dużej podzielności uwagi i umiejętności improwizacji. Sprawdzana jest również dokładność i sposób przekazywania informacji w tłumaczeniach pisemnych. Żeby zaliczyć egzamin trzeba wykazać się wszystkimi powyższymi umiejętnościami.

Oprócz zaliczenia egzaminu, aby móc zajmować się tłumaczeniami przysięgłymi należy ukończyć magisterskie studia wyższe na dowolnym kierunku.

Żeby być dobrym tłumaczem, dobrym rozwiązaniem jest wybranie studiów wyższych np. prawniczych lub ekonomicznych, co pozwoli na poznanie terminologii i języka związanego z tymi zagadnieniami. Jest to ważne z tego powodu, że egzamin na tłumacza sprawdza również znajomość języka prawniczego i specyfiki systemu prawnego kraju.

Egzamin odbywa się w Warszawie, a jego koszt wynosi około 800zł.
Pomyślne zaliczenie egzaminu i spełnienie wszystkich pozostałych warunków otrzymuje się świadectwo wydawane przez Ministra Sprawiedliwości i po uroczystym ślubowaniu i zapisaniu na listę tłumaczy przysięgłych otrzymuje się prawo do wykonywania zawodu.

Ostatnio bardzo popularne są tłumaczenia z ukraińskiego języka, ze względu na duży napływ imigrantów, dlatego warto pomyśleć nad egzaminem z tego języka.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*