Jakie działania należy podjąć w celu ustalenia spadku po osobie zmarłej?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Aby uzyskać stwierdzenie nabycia spadku, należy złożyć stosowny wniosek. Na jego podstawie sąd wszczyna postępowanie. Nigdy nie wynika ono z inicjatywy sądu, tylko osób zainteresowanych dziedziczeniem po zmarłym. W związku z tym postępowanie ma charakter nieprocesowy (jest bezsporne), a do sądu składany jest wniosek, a nie pozew. We wniosku należy wymienić wszystkich potencjalnych spadkobierców, a także przedstawić wszystkie okoliczności sprawy (w tym okoliczności śmierci spadkodawcy, rodzaj dziedziczenia- z ustawy czy z testamentu, skład spadku).

Stwierdzenie nabycia spadku

Wniosek należy złożyć do sądu, który znajduje się w pobliżu ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej. Jeśli nie można tego ustalić, sądem właściwym staje się ten w pobliżu miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy. W przypadku spraw spadkowych mamy do czynienia z właściwością wyłączną.  To oznacza, że uczestnicy postępowania nie mogą jej zmienić między sobą. Wydawane przez sąd postanowienie ma moc deklaratywną, czyli nie tworzy nowego stanu prawnego. Zatwierdza wyłącznie stan, jaki powstał przed wydaniem tego orzeczenia. Ustawa opiera się także na domniemaniu, że osoba uzyskująca stwierdzenie nabycia spadku, jest faktycznym spadkobiercą. Wyżej omówione postanowienie jest zatem podstawą do zmiany w księgach wieczystych czy też KRS, a także przerejestrowania pojazdu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dziedziczenia, warto udać się na konsultacje do prawnika, np. ze strony https://konsorcjumadwokatow.com/sprawy-spadkowe/.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*