Oczyszczanie powietrza z procesów przemysłowych – w jaki sposób?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Na przykład stosując regeneracyjne dopalacze termiczne (RTO). Przeznaczone są do ciągłej regeneracji za pomocą energii cieplnej, która powstaje podczas spalania.

Problem zanieczyszczenia

Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najpoważniejszych problemów naszych czasów. Według statystyk ponad 80% miast przekracza dopuszczalne normy jakości powietrza. W efekcie każdego roku odnotowuje się setki tysięcy zgonów z powodu chorób układu oddechowego i nowotworów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. Jeżeli faktycznie nie zaczniemy przeciwdziałać temu zjawisku, na przestrzeni kilku najbliższych lat skutki mogą być tragiczne.

Oczyszczanie lotnych związków organicznych

Lotne związki organiczne, czyli LZO, to grupa związków chemicznych, które są emitowane https://ottoindustries.com.pl/oferta/oczyszczanie-powietrza/dopalacze-termiczne-rto-drt/ do powietrza w postaci gazów i cieczy. Obejmują one węglowodory, takie jak benzen, glikol etylenowy, chlorek metylu i ksylen; związki chlorowcowe, takie jak czterochlorek węgla, chloroform i chlorek metylenu; związki zawierające siarkę, związki zawierające azot; czy też związki zawierające tlen, takie jak aceton; oraz amoniak

Regeneracyjny dopalacz termiczny to ekonomiczne działanie niezależnie od stężenia zanieczyszczeń w powietrzu. RTO może być stosowane do usuwania lotnych związków organicznych (LZO) z gazów odlotowych. Proces regeneracji przekształca zanieczyszczenia w nieszkodliwe substancje, takie jak para wodna i dwutlenek węgla. Regeneracja systemu może odbywać się poprzez spalanie gazu w drugiej komorze lub poprzez dodanie do niego wody.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*