Ubezpieczenie – Czym jest tak naprawdę? Krótka odpowiedź

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Ubezpieczenie to zarządzanie ryzykiem. Jest to forma zarządzania ryzykiem stosowana przede wszystkim w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem warunkowej, niepewnej straty. Podmiot, który zapewnia ubezpieczenie znany jest jako ubezpieczyciel, firma ubezpieczeniowa lub przewoźnik ubezpieczeniowy. Osoba lub podmiot, który kupuje ubezpieczenie, znany jest jako ubezpieczony lub ubezpieczający.

Na czym polega ubezpieczenie?

Transakcja ubezpieczeniowa polega na tym, że ubezpieczony przyjmuje na siebie gwarantowaną i znaną mu stosunkowo niewielką stratę w formie płatności na rzecz ubezpieczyciela w zamian za obietnicę ubezpieczyciela, że zrekompensuje ubezpieczonemu stratę w przypadku wystąpienia szkody objętej ubezpieczeniem. Strata może mieć charakter finansowy lub nie, ale musi dać się sprowadzić do warunków ekonomicznych, np. poprzez płatność pieniężną.

Rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenie nie wiąże się z przeniesieniem ryzyka z jednej strony na drugą; raczej przenosi ryzyko z jednej strony na inną, która jest skłonna je zaakceptować za opłatą składki. Ryzyko może być również przeniesione za pomocą innych instrumentów finansowych, takich jak kontrakty terminowe, opcje i swapy. Istnieją dwa podstawowe rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenia na życie (przede wszystkim świadczenia związane ze śmiercią) i ubezpieczenia zdrowotne (przede wszystkim świadczenia związane z medycyną). Inne rodzaje ubezpieczeń obejmują ubezpieczenia majątkowe (zarówno od uszkodzeń samochodu, jak i innego mienia), ubezpieczenia chroniące przed utratą dochodów z tytułu niezdolności do pracy oraz polisy dotyczące opieki długoterminowej. Ubezpieczenia różnią się również w zależności od kraju. Ubezpieczenia w Niemczech dla Polaków są inne niż w Polsce.

 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*