Podatek od nieruchomości – kto musi płacić?

Polskie prawo podatkowe jest pełne zawiłości i sprawia, że przeciętnemu obywatelowi bardzo trudno jest się w nim połapać. Nie zawsze mamy pewność czy powinniśmy podatek zapłacić, ani ile oraz w jakim terminie. Nie inaczej jest w przypadku podatku od nieruchomości.

Przede wszystkim podatek od nieruchomości należy płacić, gdy jest się właścicielem gruntów, budynków lub budowli. Podstawą jest tutaj sam fakt posiadania, nie ma zatem znaczenia czy i jak wysokie dochody osiąga się z tytułu nieruchomości. Jeśli chodzi o wysokość podatku, to w każdej gminie, na której nieruchomość się znajduje jest ona ustalana oddzielnie, choć nie może przekroczyć pewnego progu ustalonego w ustawie. W kwestii terminu płacenia podatku mamy do czynienia z czterema ratami płatnymi do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada.

Trzeba pamiętać, że niektóre rodzaje nieruchomości z podatku są zwolnione. W przypadku gruntów chodzi o leżące pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi, pasy drogowe oraz drogi i sklasyfikowane jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione (w tym przypadku mamy do czynienia z podatkiem rolnym lub leśnym.

Jeśli chodzi o budynki kluczowa jest klasyfikacja budynku ze względu na przeznaczenie, ponieważ budynki przeznaczone na działalność gospodarczą są obłożone o wiele wyższa stawką podatku. Budynki zwolnione z podatku to między innymi takie, które służą działalności leśnej lub rybackiej oraz wyłącznie działalności rolnicze, a także budynki uznane za zabytki (jeśli nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza).

Budowle podlegają wyłącznie opodatkowaniu związanemu z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oznacza to, ze wolne od podatku są wszelkiego rodzaju wiaty, pawilony, place, namioty etc.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

10 + siedemnaście =